Det börjar ordna till sig…

…men vi har ännu en bit kvar. Köket är nästa projekt och vi hoppas bli klara med det under hösten. Så fort som möjligt, men det måste få ta sin tid om det ska bli bra. Och gården kräver naturligtvis sitt.  Men vi gläds över att fasaden är klar och även kapellet där vi hoppas få servera många gäster framöver!

Kapellhörna1