Inget är som väntans tider…

Vi går nu och vakar dygnet runt på kossorna och snart fåren som närmar sig kalvnings- och lamningstid. Det är en både rolig och lite arbetsam period vi går in i. Alldeles för lite sömn brukar det bli, men inget är så glädjerikt som att se nya liv uppstå och vetskapen om att den där kalven eller lammungen hade inte funnits om inte vi (och alla våra fantastiska köttälskande kunder och matgäster!) gett den möjlighet att få bli till.