Nöt

Våra djur föds upp långsamt på gräs vilket gör att köttet smakar mer och godare. Ängarna som djuren betar på är viktiga för den biologiska mångfalden och de tar upp mycket koldioxid och metan.

All produktion på gården är KRAV-certifierad.

krav_marke_rgbeulogga
Djuren går ute på bete på sommarhalvåret och på vintern går de inomhus i lösdrift. Allt foder produceras på gården.

Vårt kött hängmöras först och sedan fortsätter det möras även i vakuumförpackningen.

Kött från Norrby Ängar kan du köpa i gårdsbutiken eller äta direkt i vårt gårdskapell (boka mat i förväg) som finns i anslutning till gårdsbutiken.