Fossilfritt vårbruk

På sikt vill vi gärna producera vårt eget bränsle på gården, men tillsvidare använder vi HVO i traktorerna.