Salta Löv

Här är ett nytt tillskott i kyldisken: Norrby Ängars Salta Löv! Det är torrsaltat innanlår skuret i lövtunna skivor. Passar fint till kex- och ostbrickan på fredagskvällen!