Vinterväder

Kall vinter är bra för skogsbruket. Just nu passar vi på att avverka skog där det kan vara svårt att komma åt utan att förstöra marken när det är mjukt i backen. Men nu är tjälen tillräcklig för att maskinerna ska kunna ta sig fram.  Lite kyla är heller inte fel som skydd mot skadeinsekter och en del ogräs, speciellt för oss som odlar ekologiskt.